NOTARIUSZ
JOANNA PAWLUĆ-HALECKA

Kancelaria notarialna w Gdyni
tel. 58 782 22 80, tel. kom 514 780 759
Gdynia, plac Górnośląski 16/1, 81-509

CzynnoŚci prawne dokonywane przez notariusza

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2014 r. poz. 164) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
 
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Każda z czynności notarialnych wymaga indywidualnego ustalenia wymaganych do jej dokonania dokumentów. W związku z tym przed każdą z czynności, prosimy każdorazowo
o kontakt bezpośrednio z Kancelarią (telefonicznie, e-mailem lub osobiście), aby potwierdzić listę dokumentów wymaganych przy zawarciu czynności notarialnej.

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Joanna Pawluć-Halecka
pl. Górnośląski 16/1, 81-509 Gdynia
58 782 22 80
514 780 759
notariusz.orlowo@gmail.com

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
wtorek, czwartek: 8.00 - 15.00
sobota oraz inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kancelaria Notarialna mieści się w Gdyni, na terenie dzielnicy Orłowo
przy placu Górnośląskim 16/1, w bezpośrednim sąsiedztwie
Rynku Orłowo, tuż przy ogólnodostępnym, bezpłatnym parkingu.
Do Kancelarii można wygodnie dojechać samochodem oraz komunikacją miejską
(linii numer R, Z, 4A, 23, 24, 27, 29, 31, 121, 172, 180, 203, 252, 700, 710, 740).